Questions ?    01- 4596122,

कोरियन भाषा कोरियन भाषा

Maximum Students: 1000 only

Package Price: Rs. 20000/-


  कोरियन भाषा हाम्रो विषेशताहरु कोरियन Returned , Book Writer दक्ष तथा अनुभवि शिक्षकबाट पढाई हुने । कोरियन Latest Korean Course Syllabus बाट पढाई हुने । एउटै Fee मा Exam सम्

 

कोरियन भाषा

हाम्रो विषेशताहरु

 1. कोरियन Returned , Book Writer दक्ष तथा अनुभवि शिक्षकबाट पढाई हुने ।
 2. कोरियन Latest Korean Course Syllabus बाट पढाई हुने ।
 3. एउटै Fee मा Exam सम्म पढाई हुने ।
 4. CC Camera मार्फत निगरानी गरी पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाईने ।
 5. Book, CD तथा अन्य Material निशुल्क उपलब्ध गराईने ।
 6. कमजोर तथा नजान्ने विद्यार्थीहरुलाइ Extra Class  को ब्यवस्था गरिने ।
 7. प्रत्येक साप्ताहिक Class test तथा मासिक Exam लिईने
 8. पुरानो Sets of Question मार्फत Practice मार्फत गराइने ।
 9. Projector मार्फत Audio, Visual Class हुने ।
 10. अनलाइन माफर्त परिक्षा  दिन मिल्ने ।
 11. उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई पुर्ण वा आंशिक छात्रावृत्ति को ब्यवस्थ ।
 12. टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरुलाई होस्टेलको ब्यवस्था भएको ।
 13. Group मा आउने विद्यार्थीहरुलाई विशेष छुटको ब्यवस्था भएको ।
 14. पहिला पढिसकेको विद्यार्थीहरुलाई छुट्टै कक्षा को ब्यवस्था गरिएको । Special पढन चाहानेहरुलाई { Commando course  ब्यवस्था भएको ।

  नयाँ कक्षाहरु

  विहान ६ ००– ७ ०० ,  ७–८ बजे    ८ः०० देखि ९ः०० बजे सम्म ।

  दिउसो २ ०० देखि ३ः०० र ३ः०० देखि ४ः०० बजे सम्म ।

  बेलुका ५३० देखि ६ ३० सम्म